Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu w sklepie internetowym Visualsupport. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

Pojęcia

1. ,,Sklep" - sklep internetowy Visualsupport, dostępny pod adresem www.sklep.visualsupport.pl
2. ,,Sprzedawca" - właściciel Sklepu: firma ,,Visualsupport Michał Płócienniak" z siedzibą w Krakowie, ul. Jesionowa 15/1; 30-221 Kraków, NIP: 677-217-31-98, Regon:120584117
3. ,,Nabywca" - osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie.

Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty dostępne w Sklepie w chwili składania zamówienia.
2. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Podczas dokonywania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby firmy, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
3. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę Sklepu: www.sklep.visualsupport.pl
4. Wszystkie podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wiążąca dla Nabywcy jest cena potwierdzona przez obsługę Sklepu po złożeniu zamówienia lub cena widniejąca przy finalizacji zamówienia w przypadku towarów, dla których możliwa jest płatność online.
5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nabywca korzystając z mechanizmów sklepu internetowego składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uznaje się pisemne potwierdzenie odbioru towaru przez Nabywcę na liście przewozowym przesyłki lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.
6. Czas realizacji zamówienia podawany jest po jego złożeniu lub po wcześniejszym zapytaniu drogą telefoniczną lub mailową. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sklepu czas realizacji się wydłuża, obsługa Sklepu kontaktuje się z Nabywcą, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
7. Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety dotyczącej opinii o dokonanej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Formy płatności

1. Dla poszczególnych towarów możliwe są różne formy płatności. Informacje na temat dostępnych opcji widnieją przy finalizacji zamówienia w Sklepie lub można uzyskać je od obsługi Sklepu. 
2. Możliwe formy płatności:

a. Gotówką u kuriera.
b. Przelew bankowy.
Dane do przelewu bankowego podane są po finalizacji zamówienia online i/lub w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
c. Płatność online poprzez serwis Platnosci.pl.
d. Gotówką przy odbiorze osobistym.
Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Adres obioru: Biuro Visualsupport, ul. Złoty Róg 29A, 30-095 Kraków.

Paragony i faktury VAT

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon.
2. W momencie składania zamówienia Nabywca powinien podać prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Nabywca może dokonać zmiany danych na fakturze po jej wystawieniu przesyłając dokument Noty Korygującej.
3. Faktura VAT będzie dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres e-mail lub na wyraźne żądanie Nabywcy w formie wydrukowanej.

Dostawy i transport

1. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich (DHL, UPS, DPD, TNT). Nabywca jest obciążany kosztami dostawy określonymi podczas składania zamówienia.
2. Po nadaniu towaru, obsługa Sklepu wysyła do Nabywcy e-mail z informacją i numerem przesyłki. Przesyłki dostarczane są zazwyczaj następnego dnia roboczego. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.
3. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy, zależny od realizacji usługi przez daną firmę kurierską.
4. W przypadku dostawy produktów powyżej 31,5 kg kurier dostarcza przesyłkę tylko do drzwi budynku (domu, bloku). Kurier nie ma obowiązku wniesienia ww. towaru i może pozostawić go pod blokiem lub na życzenie Nabywcy zabrać do magazynu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej usługi wniesienia, ale o jej realizacji decyduje firma kurierska.
5. W dostawę towaru nie są wliczone usługi związane z podłączeniem, uruchomieniem lub ustawieniem sprzętu.
6. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm/plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy/plomby są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić ,,Protokół szkody". Następnie skontaktować się bezzwłocznie z obsługą Sklepu w celu wyjaśnienia sprawy.

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014, Nabywca który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Art. 28.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty przez Sklep tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że nie spowoduje to zmiany jego stanu.
4. Nabywca chcący skorzystać z ww. prawa zwrotu jest zobowiązany do odesłania towaru na własny koszt do siedziby Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawierające serię i nr dowodu osobistego klienta lub nr PESEL, adres oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Obsługa Sklepu w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą (nie dotyczy paragonów), a jej oryginał i kopia zostają wysłane do Nabywcy drogą pocztową. Nabywca ma obowiązek odesłać do Sklepu podpisaną kopię faktury korygującej. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych po jej otrzymaniu dokonuje zwrotu pieniędzy na konto wskazane przez Nabywcę.
6. Ww. prawo zwrotu nie obowiązuje w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście przez Nabywcę w siedzibie Sklepu.
7. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów widoczne na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Jednak w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane w Sklepie w dniu złożenia zamówienia nie pokrywają się z rzeczywistością, Nabywca ma prawo do skorzystania z ww. prawa zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Gwarancja i reklamacje

1. Wszystkie produkty objęte są gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
2. Zgodnie z obowiązującym prawem, niezależnie od gwarancji, w przypadku wystąpienia wady produktu, Nabywca ma prawo do wniesienia reklamacji z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji Nabywca może zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
3. Okres odpowiedzialności sprzedawcy za towar wynosi 2 lata od daty zakupu. Nabywca musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
4. Reklamację z tytułu rękojmi należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać wraz z wadliwym towarem na adres Sklepu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących sposobu wysyłki prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Dane osobowe Nabywców zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień. Nabywcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. Administratorem danych osobowych jest firma ,,Visualsupport Michał Płócienniak" z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jesionowej 15/1; 30-221 Kraków: NIP: 677-217-31-98, Regon:120584117.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Nabywców przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.